Kulisserna
Kulisserna (#1); trä, plastfilm; Malmö Konsthall, 2008. Foto: Helene Toresdotter

 

Kulisserna
Kulisserna (#1); trä, plastfilm; Malmö Konsthall, 2008. Foto: Helene Toresdotter

 

Kulisserna
Kulisserna (#2);trä, plastfilm;; Malmö Konsthall, 2009. Foto: Helene Toresdotter

 

Kulisserna
Kulisserna (#3); wood, plastic canvas, 4 channel dvd-loop; Malmö Konsthall, 2009. Foto: Helene Toresdotter

 

I verket Kulisserna på Malmö Konsthall gör Simonson rumsliga ingrepp mellan de längre utställningarna. Han skapar strukturer som rör sig mellan kategorierna måleri, arkitektur och skulptur. Han leker med besökarnas förhållande till och erfarenhet av konsthallen. Halvtransparenta moduler av trä och plast formar en arkitektur i utrymmet mellan entrén och den pågående utställningen. En arkitektur som både gömmer och exponerar rummet. Besökarna möter tiden mellan utställningar och en abstraktion av processen för utställningsuppbyggnad, som vanligtvis inte syns eller upplevs. De fysiska förhållandena i utställningsrummet förändras genom verket, och besökarna konfronteras med processen att riva eller bygga en utställning genom abstrakta bilder och ljud orsakade av personalen och det arbete som utförs på andra sidan av de halvtransparenta väggarna. Under sista versionen av Kulisserna videofilmades uppbyggnaden av installationen från fyra olika vinklar. Från samma vinklar projicerade sedan fyra projektorer denna dokumentation på den färdiga installationen.