Bone, black, lamp, black... a second from half a second ago

 

Bone, black, lamp, black... a second from half a second ago

 

Bone, black, lamp, black... a second from half a second ago

 

Bone, black, lamp, black... a second from half a second ago

 

Bone, black, lamp, black... a second from half a second ago

 

Bone, black, lamp, black... a second from half a second ago
Bone, black, lamp, black... a second from half a second ago. Akrylfärg, plywood, trä, gjutjärn. 275x399cm, 207x90cm, 275x559cm. Moderna Museet, Stockholm, 2010. Foto: Sesse Lind

 

Installationen utgörs av tre målade väggar som står fritt i utställningsrummet, med hjälp av stödben och järnpundare, som kulisserna på en teaterscen. De tre väggarna representerar var sitt tvärsnitt av luftrummet i tre olika positioner i en lägenhet: ett rum, en dörröppning, ett rum. Konturerna följer arkitekturen: vägg, tak, vägg, sockel, golv, tröskel, karm.

Genom att gång på gång måla dessa “tvärsnitt”med många transparenta lager av svarta färgpigment och dessemellan slipa ytan, bygger Simonson upp ett måleri som rör sig på gränsen där bild blir till, eller försvinner, där bilden nätt och jämt är bild. Färgen är släckt och mörk som natt men pigmentens namn och ursprung ger figurativa associationer som reflekteras i verkets titel: Bone, black, lamp, black … a second from a half second ago. Betraktaren står inför en inverterad representation av verklighet. Det uppstår en ambivalens mellan målningen som bildrum å ena sidan och som struktur i det fysiska rummet å andra sidan. Han eller hon tvingas gå runt dörröppningen och rummen istället för att passera igenom dem. Luftrummet har upphört att vara rymd och blir istället gräns.